English
به انجمن حامی خوش آمدید. / ثبت نام کنید / ورود

می خواهم یک حامی شوم

     شماره حساب بانک ملی انجمن حامی: ..........0215649447000                      شماره حساب بانک سامان انجمن حامی.........  871.819.1819905.1

     شماره ملی کارت انجمن حامی: ..............6037991199525878                        شبا بانگ سامان ............... IR05.0560.0871.8190.1819.9050.01          

     شماره حساب یانک سامان انجمن حامی: ...8718101 8199051                        شماره کارت بانک سامان انجمن حامی .......6219.8670.0000.0626

   
 
پـــــــــــــرداخت   اینتـــــــر نتـــــــــــی   از  طــــــــریق   درگــــــــاه    واقــــــــــع   در   صفـــــــــــــــــــحه  کمـــــــــــک  مــــــــــــــالی  ســـــــــــــــایت                    

اطلاعات تماس

آدرس :  تهران .خرمشهر (آپادانا).وهابی برزی.پلاک 5

کد پستی: 1533853114

 تلفن :   02188175250 

ورود اعضا

کلیه حقوق این وب‌سایت متعلق به انجمن حامی می‌باشد.