چهارمین گرد همایی انجمن حامی با حضور پر شور حامیان برگزار شد.

در میان هیاهو زندگی سپاس به قلب های عاشق به دست های یاری دهنده به اندیشه های متعالی که با همدلی گرد هم پیمان بستند تا محرومیت را از چهره فرزندان این سرزمین به زدایند ،حامیان بی شماری برای بهبود شرایط تحصیل شما عزیزان (دانش اموزان مناطق محروم )تلاش می کنند. و فقط می توان گفت سپاس ،سپاس ،سپاس

کتابخانه حامی کامیاب اقایی، روستای التین کش ، طارم سفلی استان قزوین ادامه جشن مهر با مهربانی ( توزیع لوازم التحریر ) سپاس از همراهان ،سپاس به داوطلبانی که با مهر مهربانی را هدیه می دهند. ادامه
روز جهانی کودک مبارک انجمن حامی با ارج نهادن به مقام کودک و با تکیه بر امر آموزش تلاش دارد... ادامه کمپین حمایت از لوازم التحریر با موفقیت به پایان رسید. با حمایت شما که قلبی تپنده و نگاهی صلح امیز به پیرامون خود دارید ادامه
سپاس به جوانان حامی سپاس به جوانانی حامی که صمیمانه،همدل و همراه میزبا ن شایسته ای بودند. ادامه افتتاح مدرسه یاران جامع : روستای صدیق زهی واقع در دشتیاری شهرستان چابهار بلوچستان امسال زنگ مهر ماه مدرسه شش کلاسه یاران جامع روستای صدیق زهی... ادامه